HOME PROMO NIEUW GAMMA MERKEN SERVICE INFO
 
 
Openingsuren

Normale openingsuren:
maandag gesloten  
dinsdag 8h-12h 13h-18h
woensdag 8h-12h 13h-18h
donderdag 8h-12h 13h-18h
vrijdag 8h-12h 13h-18h
zaterdag 9h-12h  
zondag 9h-12h  

 


Uitzonderlijk gesloten
zondag 17/04/2022 Pasen  
zondag 01/05/2022 Dag van de arbeid
donderdag 26/05/2022 OLH hemelvaart
zondag 05/06/2022 Pinksteren
     
     
 
Contact
 
T: 015 24 15 02
info@mhg.be
service@mhg.be
Machinehandel Goyvaerts nv
Aarschotsebaan 51
2590 Berlaar-Heikant
 
Ligging


 
Vernieuwing MHG

 


Onlangs zijn wij gestart met de geplande vernieuwingen aan onze winkel.
Via deze aanpassingen aan onze gebouwen en door de grondige uitbreiding van onze parking is het onze betrachting om uw bezoek aan onze winkel nog aangenamer en meer comfortabel te maken. Wij hopen alvast dat u onze inspanningen kan waarderen.

Tijdens de werkzaamheden blijven wij gewoon geopend en kan u van onze diensten blijven genieten. Wij proberen uiteraard eventuele hinder te minimaliseren.

 
Historiek


Machinehandel Goyvaerts is een familiebedrijf, zo'n 45 jaar geleden opgericht door vader Jos Goyvaerts, die eind jaren 90 de leidinggevende taken heeft overgedragen aan zijn drie zonen Eddy, Marc en Chris.
Marc Goyvaerts is tot op heden nog steeds de drijvende kracht van het MHG-team

Onze firma heeft in de loop der jaren een stevige reputatie opgebouwd in de verkoop van machines en gereedschappen voor hout- en metaalbewerking. Doordat wij een enorme voorraad machines en gereedschappen aanhouden, kunnen wij steeds een snelle service bieden.

Wij hebben een eigen hersteldienst die klaar staat om uw hogedrukreiniger, lastoestel, elektrische gereedschappen, pompen, compressoren enz. met vakmanschap te herstellen.

 
MHG-Team


Zaakvoerder


Marc

 

Medezaakvoerder
Boekhouding

Niki

 

Verkoop/magazijn

Philip

Medezaakvoerder
Verkoop/magazijn

Philippe

Technische dienst

Bert

Technische dienst

Simon

 

 

 
Algemene voorwaarden

 

 1. TOEPASSING Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op onze verkopen, offertes, bestellingen en herstellingen. Deze voorwaarden worden verondersteld gekend en goedgekeurd te zijn door de koper.
 2. OFFERTES De prijzen en voorwaarden in onze offertes zijn geldig gedurende 1 maand ingaande op de offertedatum. De vermelde leveringstermijnen worden slechts ter inlichting aangeduid en binden de verkoper niet. Een vertraging in de leveringstermijnen kan geen aanleiding zijn tot vernietiging van de bestelling door de koper zonder voorafgaandelijk akkoord van de verkoper, noch tot eis van schadeloosstelling of vergoeding.
 3. LEVERING De levering en de aanvaarding van de goederen wordt verondersteld te geschieden in de magazijnen van de verkoper. De aanvaarding dekt derhalve ieder zichtbaar gebrek aan de geleverde goederen. De goederen reizen op risico van de koper, zelfs ingeval ze franco worden verkocht. Geleverde goederen worden niet teruggenomen.
 4. AANSPRAKELIJKHEID Elke klacht moet ter kennis van de verkoper worden gebracht per aangetekend schrijven te verzenden binnen de acht dagen na de levering van de goederen. Wanneer een klacht inzake een geleverd goed door de verkoper rechtmatig wordt bevonden, kan de verkoper hoogstens gehouden zijn tot herstelling of vervanging, zonder recht op een bijkomende schadevergoeding in hoofde van de koper. De verantwoordelijkheid van de verkoper is derhalve beperkt tot de waarde van het verkochte product.
 5. TRANSPORT, MONTAGE en VERZEKERING De koper garandeert dat de plaats van levering steeds toegankelijk is voor de verkoper. Administratieve formaliteiten aangaande de verzending (verzekering, douaneformaliteiten, aflevering, vervoer, etc.) geschieden voor rekening en op uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. Verplaatsingskosten worden steeds doorgerekend per uitzondering van schriftelijke overeenkomst.
 6. BETALING Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Berlaar-Heikant ten laatste op de vervaldag. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege, zonder verdere ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd zijn, gelijk aan 1% per maand, ingaande op de vervaldag en strekkend tot op de dag van de definitieve betaling. Bij niet tijdige betaling van de facturen wordt bovendien een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 20% van de factuurbedragen eisbaar, met een minimum van EUR 25,00, onverminderd de vermelde conventionele intresten, de gebeurlijke gerechtskosten, en de mogelijke bijkomende schade.
 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat deze goederen met inbegrip van eventuele kosten en/of schadebeding volledig betaald zijn. De verkoper heeft derhalve het recht alle maatregelen te treffen die hij nuttig acht om zijn eigendomsrecht te beschermen op kosten van de koper. Het risico op de goederen wordt evenwel op de koper overgedragen vanaf de levering.
 8. GARANTIE De koper geniet de voorziene waarborgen zoals verstrekt door de fabrikant voor zover de goederen gebruikt worden voor het gebruik waartoe ze zijn bestemd en op voorwaarde dat aan al de betalingsvoorwaarden is voldaan. De waarborg omvat geenszins de vervanging van materiaal wegens slijtage, beschadiging, gebrekkig onderhoud, verkeerd gebruik, of onvoldoende controle en toezicht. Elektrische motoren zijn niet onder waarborg indien niet thermisch beveiligd.
 9. HERSTELLINGEN Herstellingen van goederen worden uitgevoerd aan de meest correcte prijs. Wanneer de herstelkosten te hoog oplopen, wordt door de hersteldienst een offerte opgemaakt. Deze offerte is niet bindend en vervalt wanneer bij de effectieve reparatie onvoorziene bijkomende defecten worden vastgesteld. In dat geval wordt een nieuwe offerte opgemaakt. De klant kan er voor kiezen om 1) het toestel te laten herstellen volgens de ontvangen offerte, 2) het toestel te laten vernietigen, of 3) het toestel niet hersteld en gedemonteerd af te halen mits betaling van de verschuldigde offerte- en behandelingskosten, zijnde EUR 20,00 voor niet-stationaire toestellen en EUR 40,00 voor stationaire toestellen. Bij aankoop van een nieuw vergelijkbaar toestel vervallen de offerte- en behandelingskosten. Wanneer uiterlijk drie maanden na opmaak en verzending van de offerte geen antwoord wordt ontvangen, wordt het toestel vernietigd zonder verdere aanspraak hierop door de klant. Het afhalen van herstelde goederen geschiedt enkel op vertoon van de herstelbon. De klant dient melding te maken van eventuele garantievoorwaarden bij afgifte van het defecte toestel en dient de benodigde documenten voor de garantie-aanvraag te kunnen voorleggen.
 10. SLIJPWERK Het afhalen van slijpwerk geschiedt enkel op vertoon van de slijpbon. Wanneer slijpwerk niet wordt afgehaald binnen een termijn van uiterlijk 6 maanden wordt dit vernietigd zonder verdere aanspraak hierop door de klant.
 11. BETWISTINGEN Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Mechelen. In geval van betwisting of tegenstrijdigheid met andersluidende bedingen primeren steeds de algemene voorwaarden van de verkoper.
 
 

ng voor vakman en doe-het-zelver
Te verkrijgen
: machines, machine, gereedschappen, gereedschap, toestellen ...
Handtoestellen:
batterijmachines, batterijmachine , accumachines, accumachine, boormachines, boormachine, klopboormachines, klopboormachine, boorhamers, boorhamer, breekhamers, breekhamer, schroefmachines, schroefmachine,slagschroefmachine, schroefautomaat, slagmoersleutels, slagmoersleutel, freesmachines, freesmachine, kantenfrees, stempelslijpers, stempelslijpmachine, slijpmachines, slijpmachine, haakse slijper, muurfrees, muurgroeffrees, betonschaaf, betonslijper, circelzaagmachines, circelzaagmachine, afkortzaagmachines, afkortzaagmachine, afkortmachine, decouperzaagmachines, decoupeerzaagmachine (wipzaagmachines), schuurmachines, schuurmachine, vlakschuurmachine, excentrische schuurmachine, bandschuurmachine, schaafmachines, schaafmachine, bovenfreesmachines, bovenfrees, freesmachine, knabbelschaar, plaatschaar, heteluchtpistool ...
Houtbewerking:
combine, combinemachines, gecombineerde machine, zaagmachines, zaagmachine,  circelzagen, circelzaag, paneelzaagmachines, paneelzaag, tafelzaagmachines, tafelzaag, verstekzaagmachines, verstekzaag, lintzaagmachines, lintzaag, topiefreesmachines, topie, topiefrees, schaafmachines, schaaf, schaafmachine, vandikte schaaf, vlakschaaf, vandikte-schaafmachines, langatboormachines, langgatboor, houtdraaibanken, spanvijzen, spanvijs, gasnagelaar ...
Metaalbewerking:
draaibanken, draaibank, kolomboormachines, kolomboor, kolomfreesmachines, kolomfrees, metaallintzaagmachines, metaallintzaag, lastoestellen, lastoestel, lasposten,  halfautomaten, halfautomaat, inverters, inverter, boren, tappen, snijkussens, plaatscharen, plaatschaar, plooibank, plooibanken, profielwals, bankschroef, bankschroeven, machineklem, meetgereedschappen, meetgereedschap, schuifmaat, meetklok, winkelhaak,
Bouw:
bouwdroger, bouwdrogers,droger, drogers, stroomgeneratoren, stroomgenerator, stroomgroepen, stroomgroep, tegelsnijders, tegelsnijmachine, vloerzaagmachines, vloerzaag, mengers, menger, trilplaten, trilplaat, trilnaald, ladders, ladder, schuifladder, trapladder, stellingen, stelling, gyproclift, platenlift, schragen, betonmolens, betonmolen, kruiwagens, kruiwagen, steekwagen, spanvijzen,  diamantbewerking, diamantboormachines, diamantboor, diamantboormachine, diamantschijf, diamantschijven, diamantboor,  betonslijpers, 
statieven, lasers, laser, lasertoestellen, afstandmeters, laserafstandmeter, waterpassen, waterpas, laserwaterpas, verlichting, halogeenspot ...
Garage:
Mazoutpompen, mazoutpomp, tankstations, tankstation, mazoutpistolen, maatbekers, maatbeker, jerrycans, jerrycan, batterijladers, druppellader, vetketels, uitdeukset, giraffen, giraf, krikken, krik,  autokrikken, potkrikken, takels, kettingtakel, staaldraadtakel, elektrische takel,  gereedschapswagens, gereedschapwagen, werkbanken, opbergkoffers, opbergkoffer, toebehoren aanhangwagen ...
Perslucht:
compressoren, pistoncompressoren, pistoncompressor, schroefcompressoren, schroefcompressor, persluchtgereedschappen, luchtdrukgereedschappen, spuitpistolen, spuitpistool, zandstraalpistolen, zandstraalpistool, verfpistolen, verfpistool,  blaaspistolen, blaaspistool, nagelpistolen, nagelpistool, nietpistolen, nietpistool, bandenblazers, bandenblazer, persluchtslang, persluchtleiding, snelkoppelingen, snelkoppeling, manometers, drukregelaars, waterafscheiders,  olievernevelaars ...
Tuingereedschappen:
pompen, dompelpompen, dompelpomp, sproeipompen, sproeipomp, waterslang, waterdarm, tuinslang, waterdarmhaspel, slangenhaspel hogedrukreinigers, hogedrukreiniger, druksproeier, kettingzaagmachines, kettingzaag, heggenscharen, heggenschaar, grasmaaiers, grasmaaier, grasmachine, grasmachines, bosmaaiers, bosmaaier, kantenmaaier, kantenmaaiers, spades, harken, bijlen, houtklievers, houtkliever, hakselaars, verhakselaar, bladzuigers, bladzuiger, snoeischaren ...
Andere
: tweedehandsmachines, tweedehandsmachine, houtkachels, kachels, warmeluchtkanon, heteluchtkanon, warmelucht stralers,infrarood verwarmingskanon, kachelbuis, stofzuigers, stofzuiger, stofafzuiging, bouten en moeren, schroeven, steeksleutels, ringsleutels, dopsleutels, kniptangen, clipstangen, tangen, schroevendraaiers, inbussleutels, meetgereedschappen, poulietrekkers, opbergkoffers, gereedschapskoffers, werkbank, werkbankge, schuurmateriaal, stofmaskers, slijpstenen, slijpsteen, veiligheidsborden, veiligheidsmateriaal, batterij, accu, zaklampen, zaklamp, pillampen, pillamp, verlengkabels, kabelhaspels, soldeerbout, soldeerstation, veiligheidsschoenen, veiligheidsschoen, werkschoenen, werkschoen, bevestigingsmaterialen,spuitanker, chemische anker, 2-componenten  bevestiging, ertalon, aspen brandstof...
Merken:makita metabo flex festool dewalt fein protool elektra-beckum felisatti abac hewi robland huvema contimac brown record starmix ghibli knipex stabila stanley beta virax proxon bahco sandvik carat solide atika sia loc-line...
FC Heikant
Regio: Berlaar, Lier, Heist op den Berg, Putte, Antwerpen, Beerzel, Itegem, Koningshooikt, Duffel, Sint Katelijne Waver, Schriek, Grasheide, Tremelo, Keerbergen, Rijmenam, Begijnendijk, Booischot, Hulshout, Westerlo, Ramsel, Herselt, Herenthout, Herentals, Kessel, Bevel, Nijlen, ...